Vinterdrift av veier

Brøyting og strøing av de kommunale veiene utføres av Skedsmo kommune.
Brøyting og strøing av Fylkes- og Riksveier utføres av Statens vegvesen.


Hvis det ikke er brøytet 12 timer etter siste snøfall kan du kontakte Skedsmo kommune på tlf. 66938400.

Brøyting

Brøytingen av hovedveinettet (i hovedsak er veier hvor det går busstrafikk) starter når det er ca. 5 cm snø på veibanen. Det samme gjelder for sentrumsgater, gang-/sykkelveiene, fortau og parkeringsplasser. Brøyting av boligveiene starter når det er kommet ca. 10 cm snø.

Innkjørsel

Eiendommer som ligger langs kommunale veier må påregne å få brøytet snø inn i innkjørselen. Beboere må selv rydde egen innkjørsel. Det er ikke tillatt å legge snø fra innkjørselen ut på fortauet og i veibanen.

Strøing/salting

  • Salting foretas før ventet snøvær og ved forventet glatt føre
  • Kun busstraseer og hovedveier saltes
  • Strøing utføres som punktstrøing, det vil si at det hovedsakelig strøs i bakker, svinger og inn mot kryss. Gang-/sykkelveier strøs i sin helhet. Strøingen skal være så god at normalt vinterutrustede kjøretøy kommer frem
  • Fortau og gang-/sykkelveier brøytes og strøs så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen. 

Skilting – vinterregulering (parkering forbudt)

Det er innført vinterregulering langs flere veier i kommunen. P-forbud skilter blir utplassert fortløpende etter behov. Hensikten er å lette brøytemannskapers tilgjengelighet ved brøyting. Parkerte biler langs veien kan hindre brøyting og bortkjøring av snø.
Skedsmo Parkering oppfordrer alle til å følge nøye med på skilting der de ferdes for å unngå å parkere i strid med skilter/regulering. Vinterregulering opphører når Skedsmo kommune tar ned aktuelle skilter.

Hva vi forventer av deg?

• At du som trafikant er forberedt på føreforholdene; enten du går, sykler eller kjører
• At du parkerer slik at brøytebilen kommer fram
• At du selv rydder egen innkjørsel
• At snø fra egen eiendom ikke måkes ut i vegen
• At du har forståelse for at værforholdene av og til kan gjøre det vanskelig for oss å innfri dine forventninger

Kontakt

Har du spørsmål kan du kontakte kundemottak på Teknisk sektor.

Kontakt oss

Teknisk sektor
Telefon (mandag-fredag 08-15.00) 66 93 84 00

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?