Hopp til hovedinnholdet

Tilknytning til offentlig vann og avløp

Etablering av nytt abonnement for vann og avløp, for eksempel ved nybygg eller riving og en rekke tiltak på privat sanitæranlegg, er søknads- eller meldepliktige.


Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - administrative bestemmelser

Skjema som skal benyttes

Engangsgebyr skal betales når

  • Bebygd eiendom blir tilknyttet vann- og/ eller avløpsledning.
  • Nybygg eller utvidelse av eksisterende bygg er større enn 20 m².

Når nybygg oppføres som erstatning for et tidligere bygg hvor det er betalt engangsgebyr for tilknytning, skal det bare betales for økt areal.


Det er en forutsetning at nybygget ferdigstilles senest 5 år etter at eksisterende hus er revet, ellers skal det betales fullt gebyr. Ved flytting av eksisterende bygg fra en eiendom til en annen er dette å betrakte som nybygg.


  • Eiendom der kommunen i medhold av plan- og bygningsloven har krevd tilknytning til vann- og/eller avløpsledning.

Utregning av engangsgebyr

Engangsgebyr for tilknytning fastsettes i forhold til byggets størrelse basert på beregning av bruksareal.

Priser 

Engangsavgift for tilknytning vann og avløp

Engangsavgift for tilknytning vann Pris inkl mva
0 – 100 m² 372,5 kr/m²
101-1000 m² 186 kr/m²
Over 1001 m² 74 kr/m²
Engangsavgift for tilknytning av avløp Pris inkl mva
0-100 m² 372,5 kr/m²
101-1000 m² 186 kr/m²
Over 1001 m² 74 kr/m²

Eksempel 
Tilknytningsgebyr for bolig med grunnflate 120 m²
I eksemplet er bruksarealet (BRA) beregnet til 250 m² 
  Antall   Pris   Sum
Vann: 0 - 100 m² 100 x 372,5 = 37 250
101 - 1000 m² 150 x 186 = 27 900
1001 m² og over 0 x 74 = 0
Avløp: 0 - 100 m² 100 x 372,5 = 37 250
101 - 1000 m² 150 x 186 = 27 900
1001 m² og over 0 x 74 = 0
Sum å betale 129 526
 
Alle avgifter er inklusive mva. 

Gebyrforskrift for vann og avløp