Seksjonering av eiendom

Hva må sendes inn?

Det er i hovedsak de samme dokumentasjonskravene for både seksjonering og reseksjonering. For reseksjonering kommer samtykke fra panthavere og tegninger av eksisterende situasjon i tillegg.

Søknad om seksjonering (leveres i 2 eksemplarer)

 • Skjemaet skal leveres inn med originale underskrifter for å få det tinglyst.
 • Alle må skrive navnet sitt tydelig.
 • Alle som er medeiere til eiendommen, skal skrive under på seksjoneringssøknaden.
 • Festet eiendom: Både eier og fester må skrive under.
 • Firmaeiendom: Original firmaattest som ikke er eldre enn 1 år, må legges ved. 
Veiledning til seksjonering

Veiledning til reseksjonering

Plantegninger (leveres i 2 eksemplarer)

 • Tegningene bør være i målestokk – 1:100 eller 1:200.
 • På hver enkelt tegning skal det stå gårds- og bruksnummer, adresse og etasjenummer.
 • Tegningene må sendes inn med god kvalitet. 
 • Det skal være enkelt å se hva de forskjellige rommene skal brukes til.
 • Alle boliger skal ha stue, kjøkken, bad og wc. Disse rommene skal ligge innenfor hoveddelen. Hvis hoveddelen går over to eller flere etasjer må det være intern trapp mellom etasjene.
 • Det skal markeres på tegningen en grense mellom bruksenhetene (leilighet/hus), seksjon (flere leiligheter/hus) og fellesareal.
 • Forslag til seksjonsnummer skal skrives på hver seksjonsdel (både hoveddel og tilleggsdel). Seksjonsnummer bør følge bolignummereringen.
 • Plantegningene skal leveres inn på alle etasjene i bygningen inkludert kjeller og loft.

Forenklet situasjonskart (leveres i 2 eksemplarer)

Forenklet situasjonskart kan du bestille via e-post eller ring våre kundebehandlere på Teknisk sektor tlf: 66 93 84 00.
Forenklet situasjonskart er gratis.

Samtykke fra panthavere (leveres i 1 eksemplar)

Gjelder kun ved reseksjonering, sammenslåing og deling av eierseksjoner.

Reseksjonering kan bare skje med samtykke fra alle som har tinglyst pant i de seksjonene endringen gjelder.

Skjema

Du trenger disse skjemaene: 

 • Søknad om seksjonering/reseksjonering
 • Fordeling av sameieandeler ved seksjonering
 • Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Priser

Søknad om seksjonering

Prisliste søknad om seksjonering
Uten befaring (nybygg) 3 rettsgebyr + tinglysing 3 672 kr
Med befaring (eksisterende bygg) 5 rettsgebyr + tinglysing 5 770 kr
Rettsgebyr 1 049 kr
Tinglysningsgebyr 525 kr

Blir seksjoneringstillatelse ikke gitt skal tinglysingsgebyret betales tilbake.

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Prisliste oppmåling av uteareal på eierseksjon
 Pris (ikke mva.-pliktig)
Gebyr for oppmåling av uteareal per eierseksjon 12 540,-
Ved oppmåling av flere utearealer på samme eiendom gjelder følgende rabattordning:
For 1.-2. uteareal: 0 %
For 3.-4. utearealer (rabatt per uteareal): 50 %
For 5-10 utearealer (rabatt per uteareal): 60 %
For ytterligere utearealer (rabatt per uteareal): 70 %

Klarlegging av eksisterende grense

Prisliste klarlegging av eksisterende grense
Grensen er tidligere koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
  Pris (ikke mva.-pliktig)
For inntil 2 punkter 6 420,-
For overskytende grensepunkter, per punkt 1 070,-
Grensen er ikke tidligere koordinatbestemt
For inntil 2 punkter 8 560,-
For overskytende grensepunkter, per punkt 2 140,-

Fakturamottaker

Faktura og tinglyst seksjonering blir sendt hjemmelshaver. Det vil si den som står oppført i grunnboken som eier av en eiendom (matrikkelenhet). Dersom vi skal sende dette til noen andre, må informasjon legges ved.

Vi trenger navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse til kontaktperson.

Skriv gjerne et følgebrev dersom dere har behov for å forklare noe for oss.  

Saksbehandlingstid

 • Seksjonering av eiendom 12 uker.
 • Oppmåling 16 uker.

Kontakt

For ytterligere spørsmål om seksjonering ta kontakt med våre kundebehandlere på Teknisk sektor:
E-post: postmottak@skedsmo.kommune.no
Telefon: 66 93 84 00

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi svarer dessverre ikke på tilbakemeldingene. Pass på at du ikke legger ved personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. For å få svar på henvendelsen anbefaler vi at du bruker kontaktskjema.