Hopp til hovedinnholdet

Oljetanker

Forbud fra 2020

Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020

Sommeren 2017 vedtok regjeringen «forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020. Fra 1. januar 2020 vil det dermed ikke lenger være tillatt å bruke fossil fyringsolje eller parafin til oppvarming av boliger og bygg. 
 
Det blir ikke forbudt å eie en oljefyr, parafinkamin eller oljetank, men du kan ikke lenger bruke fossilt brensel i den.
 
Forbudet gjelder for alle boliger og bygninger med enkelte unntak. Unntak gjelder blant annet fritidsboliger utenfor strømnettet og industribygninger.

Inntil forbudet trer i kraft

Tanker som permanent tas ut av bruk skal normalt tømmes, graves opp og leveres til godkjent mottak. 
 
Dette må også meldes fra om til kommunen til teknisk.sektor@skedsmo.kommune.no.
 
Har du en tank som ikke er registrert skal den også registreres.  
 

Tankeiers ansvar

Som grunneier står du ansvarlig for at oljetank på egen eiendom til enhver tid er i betryggende stand. Senest en måned før en oljetank graves ned, skal du gi skriftlig melding til kommunen om:

  • tankens størrelse
  • konstruksjon
  • korrosjonsbeskyttelse
  • alder
  • kartangivelse av hvor tanken ønskes lagt ned på eiendommen

Det skal utføres periodisk kontroll av oljetanken og kontrollhyppigheten avhenger av tanktype. Skriftlig dokumentasjon på at tanken er kontrollert og godkjent skal sendes til kommunen.
Tanker som permanent tas ut av bruk skal normalt tømmes, graves opp og leveres til godkjent mottak. Melding om dette skal sendes kommunen.

Oljetanken betegnes som nedgravd når den ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig.

Hvordan få kontrollert tanken?

Ta kontakt med oljeselskapet som fyller tanken. De kan gi deg informasjon om firmaer som utfører tilstandskontroll eller utskifting av tank. Du kan også søke i telefonkatalogen etter firmaer under oljevern eller farlig avfall. 

Tilstandskontroller og rehabilitering av oljetank skal meldes til kommunen, som fører et register over nedgravde oljetanker.