Arealplaner

Kartportal

Kunngjøringer

Endel reguleringsplaner refererer til et eller flere kvartal(er) i Lillestrøm.
Utbyggingsavtaler vil også kunngjøres her.


Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid


Offentlig ettersyn av reguleringsplaner


Vedtatte reguleringsplaner

Kommuneplan

Andre overordnede planer og strategier

For private forslagsstillere

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?