Skolestart

Innmelding til 1. trinn

 • Vi ønsker barn født i 2012 velkommen til skolestart høsten 2018.
 • Brev om innmelding og informasjon om hvilken skole barnet skal begynne på blir sendt digitalt til barnets folkeregistrerte adresse i midten av januar. Brevet sendes til en av de foresatte.
 • Dette gjelder alle 2012 barn folkeregistrert i Skedsmo per 3. januar.
 • Du må logge deg inn via lenke i brevet for å bekrefte skoleplass og opplysningene vi har om dere. 
 • Når du har sendt inn bekreftelse får du et referansenummer, og du finner kvittering på svaret i Altinn postboksen din.
 

Hvilken skole skal barnet begynne på?

 • Barnet har rett til å gå på den skolen i nærmiljøet som det tilhører.  
 • Det er rektor på nærskolen som tildeler skoleplass.
 • Det er den folkeregistrerte adressen til barnet som bestemmer skoletilhørighet.
 • Du kan søke i kartet for skoletilhørighet  for å finne ut hvilken skole barnet tilhører.

Flytte før skolestart

Flytte til annen adresse i kommunen før skolestart

Du må logge inn og bekrefte opplysningene selv om dere skal flytte til annen adresse i Skedsmo før skolestart. Kontakt deretter skolen på e-post eller telefon og oppgi ny adresse. Kontaktinformasjon finner du i innmeldingsbrevet eller på skolens side i innbyggerportalen.

Flytte ut av kommunen

Du trenger ikke å logge inn og bekrefte skoleplassen hvis dere skal flytte ut av kommunen før skolestart. Kontakt skolen på e-post eller telefon og oppgi ny adresse. Kontaktinformasjon finner dere i innmeldingsbrevet eller på skolens side i innbyggerportalen.

Flytte til Skedsmo før skolestart

 • Hvis dere skal flytte til Skedsmo kommune før skolestart, og har barn som skal begynne på 1. trinn finner du ut hvilken skole barnet skal begynne på i skolegrensekartet. Her finner du også lenke til skolens nettside med kontaktinformasjon til skolen.
 • Kontakt skolen og informer om nåværende adresse, navn på barnet,  flyttedato og ny adresse.

Begynne på privatskole

 • Dersom barnet skal begynne på privatskole trenger dere ikke å sende innmeldingsskjema. 
 •  Informerer skolen som er avsender av  innmeldingsbrevet i e-post eller brev.

Søke annen skole

 • Det er mulig å søke om skoleplass på en annen skole i kommunen enn den barnet tilhører.
 • Du må logge inn og bekrefte opplysningene til den skolen dere har fått brev fra selv om dere skal søke om å bytte skole.
 • Søknadsfristen for skolebytte er 1. april. Svar gis i løpet av april.
 • Kontakt utdanningssektoren ved spørsmål om skolebytte.
 • Mer informasjon om skoletilhørighet og skolebytte  
 • Søknadsskjema for skolebytte (krever innlogging).
Skedsmo kommune, utdanning PB 313, 2000 Lillestrøm
Telefon 66938367

Oppstart av nytt skoleår

 • Nytt skoleår begynner 20. august 2018.
 • Nøyaktig dato for skolestart og skolens ferier og fridager for neste skoleår fastsettes senest 15. november året før og legges i skoleruta:
 • Skoleårets oppstartdato, ferier og fridager kan du laste ned i kalenderen eller skrive ut.

Tidspunkt 1. skoledag

 • Det er forskjellige tidspunkt for når de ulike klassene starter 1. skoledag. Den enkelte skole har sitt eget opplegg. 

 • Tidene legges ut på denne siden og kunngjøres på Innbyggerportalen og Facebook når de er klare, i slutten av juli eller begynnelsen av august.

Besøksdag og informasjonsmøte

 • I mai eller juni vil skolen og SFO  ha en besøksdag for barnet.
 • Det vil også bli holdt et informasjonsmøte for foreldre.
 • Da får dere mulighet til å bli kjent med skolen og de ansatte før skolestart.
 • Invitasjonen til besøksdag og informasjonsmøte sendes i april eller mai.

Tidlig skolestart

Dersom du mener barnet ditt kan begynne på skolen et år tidligere enn normalt, er det mulig å søke om tidlig skolestart dersom barnet har fylt 5 år innen 1. april.

Utsatt skolestart

Barn skal som hovedregel begynne på skolen det året de fyller 6 år.
Dersom du mener at barnet ditt har behov for et ekstra modningsår før skolestart, kan du søke om utsatt skolestart.  

Skolefritidsordningen (SFO)

 • Søknadsfristen til SFO er 1. mars.
 • Alle som ønsker det får plass i SFO på den skolen de skal gå på, også hvis det søkes etter 1. mars.
 • For søknader etter fristen, vil startdato måtte avtales med den enkelte SFO avhengig av kapasitet.
 • Søknadsskjema til SFO
 • På SFO-sidene finnes blant annet informasjon om åpningstider, betaling og oppsigelse.

Aktivitetsgrupper

 • Musikkskolen har aktivitetsgrupper med musikk, dans og teaterlek for elever på 1. - 4.trinn.
 • Gruppene holdes på SFO etter skoletid og er åpne for alle.
 • Mer informasjon om priser og påmelding

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?