Hopp til hovedinnholdet

Denne innbyggerportalen vil ikke være tilgjengelig etter 30. desember. Innbyggerportalen til Lillestrøm kommune finner du på lillestrom.kommune.no

Levende torg

Levende Torg 2019

For sjette gang blir det Levende torg på parkeringsplassen på Stortorget, Lillestrøm.

Hva

Levende torg er Skedsmo kommunes laboratorium-prosjekt hvor vi tester ut forskjellig programmering av et midlertidig byrom. De foregående årene har Levende torg hatt: BMX-bane, trampolinepark, urban dyrking, Bittelillestrøm Bibliotek og et torg tilrettelagt med scene, cafe og ulike arrangementer gjennom sommeren. 
 
I år forvandles arealet til 40 parkeringsplasser, ved Odeon kino og Meny, til et lekent byrom for opphold og aktivitet.

Hovedmålgruppa er egenorganisert lek, aktivitet og opphold for barn og unge.

Målet med Levende torg er å teste ulike konsepter hvert år så i sommer vil det midlertidige byrommet også ha aktiviteter for firbeinte/poter (hunder i følge med eier.) 

Når

Levende torg vil bli rigget opp i etter årets Byfest; anleggsperioden er i uke 25 og 26 i regi av kommunens parkavdeling.

Lørdag 29. juni kl. 13.00 blir det offisiell åpningsfest. 

Hvordan kan Stortorget bli et interessant sted for DEG?

Bruk #levendetorg for å dele inntrykk, inspirasjon og ideer eller kontakt oss på epost: levendetorg@skedsmo.kommune.no

Hvor og hvordan

Stortorget på Lillestrøm.

Levende torg deles i tre ulike soner

Den første sonen vil være en lekeplass med hinderløype og huske i treverk.
Primært er løypa for barn i alder 6 - 13 år. Småbarn kan bruke hinderløypa med støtte fra eldre barn/voksne. Rundt hinderløypa vil det være støtsand.
 
Sonen i midten kalles hangout-sonen.
Her blir det ulike typer møbler for alle som vil oppholde seg på Levende torg – enten alene eller i selskap med andre. Det blir både mulighet for å henge, sitte, lese, spise og snurre. Gjennom sommeren skal hangoutsonen også ha ulike aktiviteter som skiftes ut; eksempelvis soft-lego, sjakk, utendørs fotballspill, bordtennis, asfaltkritt eller lignende. 
Bøker, blader og annet lesestoff lånes gratis i Bittelillestrøm Bibliotek som nok en gang vender tilbake til Levende torg. Bibliotekarene ved Skedsmo Bibliotek sørger for at Bittelillestrøm Bibliotek har dagsferske papiraviser nesten hver dag gjennom hele sommeren.  

Et nytt bekjentskap på Levende torg blir den mobile møteplassen Pop-up cafe i regi av kommunens fritids- og ungdomsavdeling. Pop-up cafeen vil stå sentralt i hangout-sonen. Cafeen satser på enkel og rimelig servering av kaldt drikke og snacks, i en snerten liten retro campingvogn. Pop-up vil drives av lokale ungdommer. Åpningstider og meny for Pop-up annonseres senere. 

Den siste sonen på årets Levende torg har fått navnet voff-voff sonen.
Her legges det til rette for et inngjerdet lekeareal for hunder. Mange beboere i by har hund til kjæledyr – og både hunder med eiere er en sosial del av bybildet når de går tur/lufter hunden. På Levende torg blir det 250 m2 areal for hundeeiere som vil leke/aktivisere kjæledyret sitt – men også møte andre likesinnede. Sonen vil ha leke-elementer for hunder som er inspirert av agility, som hinder, tunnel, balanseplanke, slalom o.l. Hundelekeplassen vil være utformet i treverk og ha et dekke av grus/sand. I Voff-voff sonen blir det også benker, regel-skilt, hundetoalett, avfallsbøtter og man kommer inn i sonen via en egen adgangssluse i gjerdet. 

Bakgrunn

Skedsmo kommune har fokus på byutvikling, og Lillestrøm har og er inne i en periode med økt utbygging, som bidrar til at bybildet endres over tid. Levende torg etableres som en midlertidig aktivitets- og møteplass på Stortorget om sommeren, for å illustrere og vise hvordan omdannelsen av byen skal skje. Gjennom Levende torg ønsker vi å vise hvordan en høyere og tettere by, også vil skape åpne rom, som gjør at innbyggere vil være i byen og bruke byen. 

Vi ønsker at befolkningen skal få et bevisst forhold til plassen og venne seg til at den ikke brukes til parkering, men som møteplass og et sted for aktiviteter. Byutviklingsbegrepet kan gi negative assosiasjoner og gjennom dette prosjektet ønsker vi å si og vise hva byutvikling kan være, og bidra til en positiv holdning blant kommunens befolkning. Videre er det et prosjekt som på flere måter muliggjør kommunikasjon med innbyggerne og næringsliv. 

Budsjett

Kommunestyret av har bevilget 500 000,- til Levende torg 2019. Utover dette så søker prosjektet støtte fra Akershus Fylkeskommune. 
 

Gjenbruk og tidligere år

Alt utstyret fra Levende torg 2016 (trampoliner, bordtennisbord, griller og blomsterurner) ble flyttet ut til steder de kan stå permanent. Også sand og grus gjenbrukes. 
 
Fra tidligere år så ble BMX-banen fra 2014 ble til turvei på ved Løkendalen på Skedsmokorset. Boccia-banen og volleyballbanen fra 2015 ble turvei på Oksefjellet og lekeapparatene står i dag på lekeplassene i AC Svarstadgate og i Ole Bulls park i Lillestrøm.
 
 
I kronikken fra 2016, «Kommunikasjonsknutepunkt eller levende by?», diskuterte arkitekt Alv Skogstad Aamo byutvikling, urbanisering og byrom. Han trekker fram Levende torg på Stortorget i Lillestrøm som et eksempel på hvordan man kan utvikle attraktive byrom.

Levende torg 2017

Levende torg 2016