Kommunale boliger

Besøksadresse

Boligavdelingen
Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm

Postadresse:

Postboks 313
2001 Lillestrøm

Formidling av bolig

Alle boliger leies ut til markedspris, både kommunalt og privat eide. Leieforholdene er regulert av Husleieloven med leietid inntil 3 år. Det er venteliste for å få tildelt bolig.

Hvem kan få hjelp til å skaffe seg bolig?

 • Du må være midlertidig eller varig vanskeligstilt.
 • Du må på søknadstidspunktet ha lovlig opphold i Norge og være folkeregistrert og bosatt i Skedsmo kommune de siste 2-to år.
 • Du må på grunn av høy alder, funksjonshemming, fysiske helseproblemer, psykiske,- og/eller rusproblemer være uten mulighet til å skaffe deg egnet bolig på egen hånd.
 • Du må være uten egnet bolig, eller bo i en bolig som vurderes som så uegnet at det er uforsvarlig å bli boende. Eller tilrettelegging av nåværende bolig er ikke mulig.
 • I tillegg må du klare å ta vare på deg selv, betale husleie, følge husordensregler og husleieloven, samt delta i dugnader, greie å holde en god orden i boligen, eventuelt ved hjelp av boveiledning.
 • Dersom du trenger bemannet bolig: må du være vurdert til å ha behov for tilsyn eller oppfølging av kommunens hjelpeapparatet.

Hvordan søke?

Søknad om kommunalt formidlet bolig sendes Boligavdelingen. De behandler også søknaden.

Søknad om å bytte kommunal bolig

Søknad og søknadsbehandling foregår på samme måte som ved første gangs søknad. Dersom søknaden innvilges, plikter beboer å betale husleie inntil nøkler er levert.  

Har du spørsmål?

Kontakt Boligavdelingen på epost: bolig@skedsmo.kommune.no eller telefon 66 93 80 00.

Hvordan finne bolig selv

Hva kan du selv gjøre for finne en utleiebolig?

 • Du kan lese i dagspressen og lokalavisen under utleieboliger.
 • Du kan også søke i andre og nærliggende kommuner der det kan være rimeligere å leie.
 • Du kan selv sette inn annonse i avisen, på finn.no, eller i butikker o.l.
 • Du må gå på visninger
 • Har du spart opp til depositum?
 • Mangler du kontant depositum, kan du kjøpe en depositumsforsikring, eller du kan søke NAV om en kommunal garanti.

På nettsteder nedenfor finner du annonserte utleieboliger:

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi svarer dessverre ikke på tilbakemeldingene. Pass på at du ikke legger ved personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. For å få svar på henvendelsen anbefaler vi at du bruker kontaktskjema.